SURAT KUASA: PENGERTIAN, JENIS, DAN CIRI

Surat kuasa ialah surat yang isinya mengenai pemberian atau pengalihan suatu wewenang dari sebuah pihak kepada pihak yang lain. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang pejabat kepada pejabat yang lainnya.

Surat kuasa secara umum diklasifikasikan menjadi dua,
 • surat kuasa nonformal
 • surat kuasa formal

Jenis-jenis surat kuasa beragam, di antaranya adalah di bawah ini.
 • Surat kuasa pengambilan dokumen tentang kependudukan
 • Surat kuasa pengambilan keputusan usaha
 • Surat kuasa pengambilan keputusan politik
 • Surat kuasa pengambilan gaju atau pembayaran
 • Surat kuasa pencairan uang
 • Surat kuasa penjualan

Ciri-ciri dari surat kuasa adalah beriku ini.
 • berisikan pengalihan kekuasaan kepada orang lain untuk mengurus/mengatur suatu hal
 • bahasa yang dipakai singkat, padat, tegas, efektif, dan
 • bahasa yang dipakai padat
 • bahasa yang dipakai tegas
 • bahasa yang dipakai efektif
 • bahasa yang dipakai langsung pada intinya (tidak basa-basi/berbelit-belit)


http://2.bp.blogspot.com/-acyNKHS_iQA/T-EheTTlGyI/AAAAAAAAAWE/3McQ_vmBMCI/s1600/contoh%2Bsurat%2Bkuasa.jpg
sumber: http://2.bp.blogspot.com


EmoticonEmoticon